Festong, hengende bånd av flettet løvverk, blomster eller frukter, opprinnelig brukt som dekor på bygningenes fasader under fester. Ornamentet har gamle aner og ble brukt i romersk dekorativ kunst i tidlig keisertid. Under nyklassisismen var festong et av de vanligste ornamenter.