Festepenger, eldre betegnelse for penger som en arbeider fikk når en arbeidsavtale ble inngått. Festepenger var blant annet et bevis på at avtale var sluttet. Ble avtalen misligholdt av arbeidsgiveren, beholdt arbeideren festepengene, gikk han derimot fra avtalen, måtte de tilbakebetales, i tillegg til annen erstatning. Ble avtalen oppfylt etter sitt innhold, beholdt som regel arbeideren festepengene uten fradrag i den øvrige lønn.