Ferskvannsulke, om tre benfiskarter i ulkefamilien; steinsmett, hvitfinnet steinulke og hornulke.