Ferrum reductum, redusert jern, meget rent jernpulver fremstilt ved reduksjon av jernoksid med hydrogen.