Ferro-sement er en spesiell betongtype utviklet fra cirka 1945 av den italienske ingeniør og arkitekt Pier Luigi Ner­vi. Det er en høyverdig betongtype, tett armert med ståltrådnetting. Han bygget først en seil­båt med skrog av dette materialet, med tykkelse 3,6 cm. Deretter en 11,6 m lang seilbåt med skrogtykkelse 1,3 cm. Deret­ter anvendte han materialet i en messehall for Torino 1949–50; en korrugert «sy­lindrisk» buehall med hele 93 meters spenn.