Ferro-, forstavelse som angir tilknytning til jern, f.eks. ferrolegeringer, ferromagnetisme, ferroforbindelser, ferritin m.m.