Ferist, rist eller gitter av tre eller metall over grøft i vei; hindrer småfe og storfe i å passere. Erstatter grind eller bom.