En gruppe organiske stoffer i planter som inneholder en fenyl-ring og en sidekjede med tre karbonatomer (C6-C3), laget fra aminosyren fenylalanin. Fenylpropanoider kan virke som antibeitestoff og gi beskyttelse mot sopp og bakterier (fenoler, garvestoffer, stilbener, kumariner, furanokumariner, lignaner, fytoaleksiner), tiltrekke dyr som sprer pollen og frø (flavonoider, eteriske oljer), hindre fordampning av vann og diffusjon av gasser (kutin og suberin), eller være en viktig bestanddel i cellevegger (lignin). Første trinn i biosynteseveien er fjerning av aminogruppen i fenylalanin, katalysert av enzymet fenylalanin ammonium lyase, hvor produktet er trans-kanelsyre (trans-cinnamat). Kanelsyre blir deretter hydroksylert og metylert og danner enkle fenoler (kumarsyre, ferulinsyre, sinapinsyre). Reduksjon av syregruppen i kanelsyre gir kanelaldehyd som gir monolignoler (kumarylalkohol, koniferylalkohol og sinapylalkohol). Polymeristering av monolignoler gir lignin i celleveggen i vedvev i ledningsstrengene og i styrkevevet sklerenkym.