N-fenylglysin, fast, krystallinsk stoff med smeltepunkt 127–128 °C. Fremstilles vanligvis av anilin og monokloreddiksyre og utgjør et intermediat i en av de tekniske synteser av indigo. Fenylglysin har kjemisk formel C6H5NHCH2COOH.