Fenitt, (etter Fen i Telemark, se Fensfeltet, og -itt), bergart, en syenittisk gneis som er oppstått ved at alkaliske løsninger har omdannet en opprinnelig granittisk gneis i nærheten av et karbonatitt-kompleks (se karbonatitt). Prosessen kalles fenittisering og er en form for metasomatose.