Fenghull, kanal som i et skyts fører inn til ladekammeret, og leder ilden til drivladningen. Ved håndskytevåpen med enhetspatron bortfaller fenghull.