Fengchong, landskapsform, variant av tårnkarst der de enkelte tårn ikke er frittstående, men samlet i grupper (se figur). Kan betraktes som en forløper for fenglin.