Feltsamband, sambandsmidler som brukes i felt for å holde forbindelse mellom sjefer og deres avdelinger og mellom avdelingene innbyrdes. Omfatter bl.a. telefoni, telefaks, data og radio. Opprettes og betjenes av sambandsavdelinger.