Feltkontroll, utsåing eller setting av en prøve av såkorn, frø eller settepoteter til kontroll av sortsekthet, renhet og sykdomsangrep. Utføres av Mattilsynet.