Feltkonkurranse, militære konkurranser som vanligvis består av løping i terreng med innlagte feltmessige disipliner som orientering, kartlesing og skyting mot feltmessig oppsatte mål. Foruten vanlig premiering, kan et visst antall av de fullførende tildeles Infanterimerket.