Feltbroer, provisoriske broer som militære avdelinger bygger i felt av lokalt anskaffede og tilvirkede materialer for å kunne passere vassdrag o.l. Kan bygges av tømmer, firkantvirke, stålbjelker m.m., i ett eller flere spenn. Feltbroer for kjøretøyer bygges av ingeniøravdelinger. Feltbroer tar relativt lang tid å bygge. For å kunne redusere byggetiden finnes ferdige byggesett for broer/ferger av forskjellig type, både pontongbroer og broer som bygges på fast underlag samt fergemateriell. Disse kalles krigsbroer.