Feltavdelinger, de avdelinger som går inn i felthæren. Består av stående avdelinger og mobiliseringsavdelinger i brigadeforband og hærtropper. Feltavdelinger settes normalt opp med de 14 yngste årsklasser, men i støtteavdelinger forekommer blanding av personell fra alle vernepliktige årsklasser (linjen og landvern).