Areal, område, fagområde; avgrenset del av en flate, særlig i form av kvadrat eller rektangel.