Fellow, betegnelse for et innvalgt og lønnet medlem av et college ved visse britiske universiteter, som Oxford og Cambridge; medlem av et lærd, vitenskapelig selskap (som Fellow of the British Academy); medlem av visse yrkessammenslutninger (som Fellow of the Royal Institute of British Architects). I USA betyr fellow en som har fått tildelt et fellowship, stipendium til studier. I dagligspråk brukes fellow med betydninger som mann, kar, fyr, partner.