Fellingstrekk, spesiell form for fugletrekk, knyttet til det forhold at enkelte fuglegrupper feller alle svingfjærene (de store vingefjærene) på én gang i motsetning til andre arter som feller en og en svingfjær av gangen. Bl.a. andefugler og alker feller alle svingfjærene samtidig, og en rekke av disse artene forflytter seg på forhånd til en felles samlingsplass mer eller mindre langt til havs eller i større innsjøer. For andefuglene skjer dette midtsommers, og i et par uker er de ute av stand til å fly. Mange norske ærfugler samler seg i denne tiden i farvannene utenfor Jyllands vestkyst. Et utpreget fellingstrekk av gravender fra store deler av Skandinavia finner sted i retning mot Helgoland nord for Vest-Tyskland, hvor opptil 100 000 gravender er blitt talt i juli. Dette trekket finner helst sted om natten og går fort uten mellomlandinger. Se også fugletrekk.