Løst koksalt, NaCl, kan felles ut ved tilsetning av konsentrert saltsyre til en mettet koksaltløsning i vann. Kloridionene fra saltsyren, HCl, medfører at løselighetsproduktet for koksalt overskrides.

Setter man en sølvnitratløsning til en koksaltløsning, dannes også et bunnfall. I dette tilfellet er det ikke koksalt som felles ut, men sølvklorid AgCl:

Ag+(aq) + Cl(aq) + = AgCl(s)

Alle klorider som er løselige i vann, vil gi en slik fellingsreaksjon med sølvioner. Man sier derfor at sølvioner er et påvisningsreagens på klorioner og omvendt. Dette utnyttes i enkel kvalitativ analyse.

Ved valg av egnede reagenser kan man kvalitativt påvise tilstedeværelse av gitte ioner i en løsning. F.eks. vil tilstedeværelse av bariumioner påvises ved felling av tungt løselig bariumsulfat: Ba2+(aq) + SO42 (aq) = BaSO4(s).

Felling kan også oppstå ved avkjøling (pga. løselighetsproduktets temperaturavhengighet eller inndamping av løsninger (pga. endrede konsentrasjoner). Foregår avkjølingen eller inndampingen langsomt, kan det dannes store, vakre krystaller av det utfelte stoff. Foretar man avkjølingen eller inndampingen hurtig, får man oftest mer eller mindre finkornede pulvere hvor man kan observere krystallflatene ved hjelp av mikroskop. Når en kjemisk forbindelse løses for deretter å felles ut ved avkjøling eller inndampning, foretas en omkrystallisering. Ved denne reduseres mengden forurensninger/fremmedioner, og man får et renere produkt.

Fellingsreaksjoner har historisk sett spilt sentrale roller i den preparative og den analytiske kjemi. Tidligere ble dette mye benyttet til å fremstille nye kjemiske forbindelser. I analytisk kjemi har nå instrumentelle metoder i stort sett erstattet kvalitative fellingsreaksjoner.

Koagulering av kolloidale løsninger omfattes også av begrepet felling. En slik felling kan i mange tilfeller oppnås ved tilsetning av en elektrolytt som nøytraliserer de elektrisk ladede kolloidale partikler, eller av en annen kolloidal løsning som har partikler med motsatt ladning (se kolloider).

En tilsatt elektrolytt kan dessuten påvirke løselighetsforhold for vannet eller andre løsemidler. Såpe felles f.eks. ut av den kolloidale løsning som man får ved å koke fett med lut, ved å sette koksalt til løsningen. På tilsvarende måte lar mange andre stoffer, f.eks. proteiner, seg salte ut av løsninger.

Foreslå endringer i tekst

Foreslå bilder til artikkelen

Kommentarer

Har du spørsmål om artikkelen? Skriv her, så får du svar fra fagansvarlig eller redaktør.

Du må være logget inn for å kommentere.