Fellesnett, felles kraftnett, f. eks. på regionalt nivå (regionalnett). Eierne av de ulike ledninger og stasjoner leier ut sine anlegg til et fellesnett. Deltakerne i fellesnettet har en felles operatør og prisene for krafttransporten er den samme ut til alle kundene.