Fegger, (plur.), gammel betegnelse for far og sønn.