Fedd er en del av en garnhespe skilt ut ved ombinding med en tråd; garnbunt.