Favoritt, yndling; deltager (person, lag, hest) i en konkurranse med best utsikt til å seire; en liten hårkrøll brukt i eldre tider.