Fordel, f.eks. ved å kjøpe noe innenfor en frist (favørsalg, favørtilbud).