Fauxbourdon, musikalsk stil med overveiende bruk av parallelle sekstakkorder.