Fausse reconnaissance, eg. 'feilaktig gjenkjennelse', forekommer når man opplever noe som kjent uten at det i virkeligheten kan være det. Se også déja-vu.