Fastningseksponent, mål for evnen til fastning hos metaller; dvs. indeksen n i ligningen σ = Cεn, der σ og ε er de sanne verdier av spenningen og forlengelsen i materialet (i motsetning til de nominelle verdier basert på opprinnelig tverrsnitt og målelengde hos prøvestaven). C er en konstant for materialet og temperaturen. Metaller som fastner sterkt ved lav deformasjon, har en høy fastningseksponent. I alminnelighet har n verdier 0,1–0,5 ved romtemperatur.