Fastmark, område hvor jordlaget består av mineraljord, motsetningen er myr. Se jordarter.