Fastlandssokkelen, undersjøisk fortsettelse av kontinentene, se kontinentalsokkelen.