Faste løsninger, eldre betegnelse på krystallinske faser der én komponent erstattes av et fremmed grunnstoff. Fenomenet er utbredt i ioniske og metalliske forbindelser. Betegnelsen brukes om substitusjonsløsninger, f.eks. énfase-legeringer av typen gull-kobber, der de to typene atomer erstatter hverandre, eller om kjemiske forbindelser av typen blandkrystaller. Faste oppløsninger anvendes i sjeldne tilfeller om interstitiale løsninger der fremmedatomene inntar plasser mellom vertsatomenes gitter, f.eks. hydrogen løst i metaller.