Fass, fat, stort kar for oppbevaring av vin, korn med mer. Fass ble tidligere også brukt som volumenhet for forskjellige varer; med størrelse som varierte fra vareslag til vareslag og fra sted til sted (10–1600 liter). I 1884 ble fass fastsatt som fortegnelse på hektoliter (100 liter), men betegnelsen har vært lite brukt.