Fasett, summen av foki (klasser) oppnådd etter inndeling med ett kriterium i et fasettert klassifikasjonsskjema.