Fart/lengdeforhold er et forhold med stor betydning for skipsmotstand, særlig bølgedannelsen. Betegnelsen er ikke helt korrekt, idet det egentlig står for hastighet dividert med kvadratroten av lengden i vannlinjen. Man regner gjerne i knop og fot, hvorved forholdstallet blir av størrelsesorden 0,5–1,5 for de fleste fartøyer. For rene deplasementskrog regner man at den maksimale praktiske hastighet ligger ved et forholdstall ca. 1,4 (eks. for en 25 fots båt: 1,4 √25 = 7 knop).