Betegnelse for trafikk (f.eks. tankfart, oversjøisk fart, innenriksfart).