Farsunditt, navn på bergarter av kvartsmonzonittisk til granittisk sammensetning fra området mellom Lindesnes og Flekkefjord. Oppkalt etter Farsund. De mørke mineralene er hornblende og biotitt, delvis også hypersthen. Når de er relativt mørke og inneholder hypersthen, kan de også kalles charnockitter.