Farmann, tidligere betegnelse på en reisende eller handelsmann, særlig en som reiste på sjøen.