Fargeterapi, alternativ medisinsk behandlingsform som bygger på teorien om at lys av bestemte farger kan brukes til å behandle forskjellige lidelser. Fargeterapeuten stiller diagnosen ved undersøkelse av ryggsøylen, noen ganger ved hjelp av pendel eller en plansje. Hver virvel menes å stå i forbindelse med et organ eller kroppsdel og med én av de åtte fargene i spekteret. Ut fra teorien om at en syk kropp utstråler et disharmonisk fargemønster prøver så terapeuten å gjenopprette harmonien ved å bestråle den aktuelle kroppsdel med farget lys. Det foreligger ingen dokumentasjon på art fargeterapi har noen helbredende virkning.