Fargestøy, svake signaler på fjernsynsskjermen; viser seg med farger som flyter i hverandre.