Fargestørrelsesklasse-diagram, diagram der stjerners størrelsesklasse er avsatt langs den vertikale akse og fargeindeks langs den horisontale. Diagrammet har samme egenskaper som Hertzsprung–Russell-diagrammet og brukes ofte i stedet for dette.