Fargereseda, toårig urt i resedafamilien. 40–70 cm høy med gule blomster. Tidligere brukt til fremstilling av gulfarge. Sjelden i Norge; oftest i kyststrøk nord til Møre og Romsdal.