faredag

Artikkelstart

Faredag, eller flyttedag, er den dagen et leie- eller tjenesteforhold opphører etter oppsigelse.

Ved forpaktning av eiendom som skal brukes til jordbruks- eller skogbruksproduksjon er faredag 14. april, om ikke annet er fastsatt av departementet for det enkelte fylke. Oppsigelse må gis senest ett år før faredag, jamfør forpaktningslova av 25. juni 1965 §§ 5 og 8. Faredag 14. april er også vanlig fravikelsesdag ved odelsløsning, jamfør odelsloven av 28. juni 1974 § 70.

Begrepet faredag brukes ikke lenger i arbeidsrettslig sammenheng. I tjenesteforhold på landet var faredag tidligere som regel 14. april og 14. oktober eller bare 14. april. I byene var forholdene forskjellige. Oppsigelsesfrister i arbeidsforhold er nå først og fremst regulert ved arbeidsmiljøloven av 17. juni 2005 nr. 62 § 15-3. Hovedregelen etter loven er en måneds oppsigelsesfrist, men lengre oppsigelsesfrist vil ofte være avtalt i arbeidsavtale eller tariffavtale. For langvarige arbeidsforhold og eldre arbeidstakere følger lengre oppsigelsesfrister av loven selv. For statsansatte følger oppsigelsesfristene av statsansatteloven § 22.

Les mer i Store norske leksikon

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg