Fantegå, forlate sin tjeneste uten å si opp, bli borte fra tjenesten uten å si fra, rømme; jfr. festepenger.