Fanglomerat, konglomerat eller sedimentær breksje dannet ved forsteining av en grus , stein og blokkvifte foran et høydedrag. I Norge særlig kjent fra devonfeltene på Vestlandet.