Fangben er ben hos leddyr som tjener som griperedskap.