Fangbein er bein hos leddyr som tjener som griperedskap.