Faneritt, magmatisk bergart der mineralkornene er tilstrekkelig store til at man kan skjelne dem fra hverandre uten lupe.