Fanerisk, som tjener til å gjøre noe synlig eller gjenkjennelig, f.eks. farge og mønster hos en dyreart.