Familiaritet, det å opptre overfor en person som om man stod ham nær eller var hans likemann; påtrengende fortrolighet.